Blurred Busines People

Zabezpečíme vysokú kvalitu vášho účtovníctva a finančného výkazníctva

FINANČNÁ ANALÝZA VAŠEJ FIRMY

O nás

​Účtovníctvo, ktorému môžete dôverovať

Fin-Bilanc, s.r.o. je slovenskou účtovníckou, poradenskou a audítorskou firmou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá vznikla v roku 2013. Zameraním firmy je poskytovať komplexné služby v oblasti auditu, daňovej optimalizácie, ekonomického, finančného, účtovného poradenstva podnikateľským a nepodnikateľským subjektom, zavádzania a vedenia účtovníctva podnikateľským subjektom. 

Kontaktujte Nás
 
 
 
 
 
 

Služby

profesionálne služby v oblasti účtovníctva a financií

Finančné účtovníctvo

Zavádzanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva nepodnikateľským a podnikateľským subjektom prostredníctvom dlhoročne osvedčených a spoľahlivých účtovných systémov. 

Calculator
Men with Calculator

Mzdové účtovníctvo

Zabezpečujeme pre našich klientov komplexné služby  celkovej mzdovej agendy zamestnancov a následných daňových a odvodových povinností voči správcovi dane, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.    

Poradenské služby

Komplexné organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo vrátane možností optimalizácie základu dane z príjmov právnických osôb

Predinvestičné poradenstvo

Oceňovanie obchodných spoločností

Poradenstvo v oblasti vypracovania ekonomických prepočtov tak pri podnikateľských zámeroch ako aj v oblasti riadenia podnikateľského rizika

Odborná pomoc, konzultácie prípadne zastupovanie klientov pri  žiadaní o úverové zdroje

Going Over Data
 
Men with Calculator

Dane

  •  

Odborná pomoc pri daňových riešeniach

Spracovanie daňovového priznania Fyzických a Právnických osôb

Daňová optimalizácia

Transferové oceňovanie

Audit

Odborná pomoc pri projektovaní systému interného auditu a controllingu​

Priebežný (aktívny) a ročný audit účtovníctva, medzinárodný a štatutárny audit účtovníctva, ročných a mimoriadnych účtovných závierok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov podľa medzinárodných audítorských štandardov

Overovanie účtovníctva a reportov súvisiacich s čerpaním eurofondov

Produkt CRM-AUDIT (Customers Relationship Management) patriaci v súčasnosti k veľmi progresívne sa rozvíjajúcim metódam tak v celosvetovom meradle ako v súčasnosti už aj na Slovensku. Slúži na riadenie vzťahov so zákazníkmi, prispôsobovanie sa potrebám zákazníkov a maximalizovanie ich spokojnosti. Prostredníctvom diferencovaného prístupu k jednotlivým segmentom zákazníkov, rozdelených podľa ich hodnoty, dochádza k efektívnejšiemu využívaniu marketingových opatrení a k výraznej eliminácii neefektívnych procesov. Výsledkom býva zvýšenie lojality zákazníkov, upevnenie si postavenia spoločnosti na trhu, zvýšenie predajnosti ponúkaných produktov a konkurencieschopnosti firmy.

Men with Calculator
Business Meeting

Kontaktujte nás

00421905497571